fbpx
bg_image

Máy phun sơn Wagner

Wagner Hero 23 – Máy phun sơn cầm tay

Máy Phun Sơn Wagner Hero 23: Là thiết bị chuyên dụng được sử dụng trong nhiều hạng mục khác nhau: Máy phun sơn dầu, máy phun sơn nước, máy phun sơn kèo thép, máy phun sơn nhà, máy phun sơn tường nhà, máy phun sơn kết cấu thép.

Hơ​n nữ​a, chi phí​ bả​o trì​ cho má​y phun sơ​n Wagner Hero 23 nà​y sẽ​ thấ​p hơ​n rấ​t nhiề​u so vớ​i cá​c dò​ng máy phun sơ​n cô​ng nghệ​ Pis​ton và​ má​y phun sơ​n giá​ rẻ.
Hotline: 0913 123 345  


Sản phẩm được bàn giao và hướng dẫn tại công trình. Giao hàng toàn quốc.