đèn chiếu sáng

Với khả năng xuyên sáng độc đáo, đá Corian Solid Surface được dùng cho các hạng chiếu sáng hoặc trang trí. Bộ màu xuyên sáng không chỉ gồm các màu trơn mà còn có các mẫu có vân độc quyền.Xem toàn bộ màu xuyên sáng tại đây.

den-da-solid-surface-0769-nen
den-da-solid-surface-0759-nen
den-da-solid-surface-0758-nen