CÔng trình ốp cầu thang

Công trình ốp cầu thang tại showroom Liên Á bằng đá Solid Surface màu Rain Cloud.

da-solid-op-cau-thang-rain-cloud
thi-cong-op-cau-thang-da-solid-surface-1
thi-cong-op-cau-thang-da-solid-surface-3