CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ QUẬN 5

Công trình nhà phố quận 5 sử dụng đá Corian® Solid Surface màu Witch HazelLava Rock cho các hạng mục mặt bếp, đảo bếp, bàn làm việc và mặt bàn lavabo.

mat-bep-solid-surface-witch-hazel
dao-bep-solid-surface-witch-hazel
vach-bep-solid-surface-witch-hazel