BẢNG CHỈ dẫn ngoài trời

Đá Corian® Solid Surface được sử dụng để làm bảng chỉ dẫn tại Phú Quốc. Công trình sử dụng đá Solid Surface màu trắng Glacier White độ dày 6mm.

bien-chi-dan-da-corian-4
bien-chi-dan-da-corian-6
bien-chi-dan-da-corian-5
bien-chi-dan-da-corian-3
bien-chi-dan-da-corian-2
bien-chi-dan-da-corian-1